Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen
08mei '23


Na de negatieve impact van de COVID-19-crisis, vergroot de energiecrisis op haar beurt de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen.
Séverine Guisset en Chloé Salembier, onderzoeksters aan de UCLouvain,
zullen de resultaten van hun verslag voorstellen die dit onderwerp afbakent doorheen een overzicht van het gevoerde overheidsbeleid, en de nood aan gendergerelateerde gegevens verklaren.

Met tussenkomsten van Staatssecretaris Nawal Ben Hamou bevoegd voor Gelijke Kansen en Huisvesting & Minister Alain Maron bevoegd voor Energie, Klimaattransitie, Leefmilieu en Participatieve Democratie.