Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

De Raad is het autonoom adviesorgaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat adviezen en aanbevelingen verstrekt in verband met elk vraagstuk betreffende de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

 

Meer over de raad