Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

In de context van de energie- en watercrisis wilde de Brusselse Raad voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen (RGVM) een beter inzicht krijgen in de impact van deze crisis op de situatie van vrouwen in Brussel, zowel vanuit kwalitatief als kwantitatief oogpunt.

Daarom heeft de RGVM in november 2022 een eerste verkennende studie laten uitvoeren om onder meer een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp en de eerste kwalitatieve en kwantitatieve bevindingen te verzamelen. Deze verkennende studie, het « Memorandum of understanding », werd door een team van de UCL uitgevoerd.

De resultaten van de studie tonen aan dat er heel wat informatie over het thema energiearmoede beschikbaar is, maar heel weinig vanuit een gender- of Brussels perspectief.

De verkennende studie belicht derhalve een aantal thema’s die later het voorwerp zouden kunnen zijn van een meer diepgaande (kwantitatieve en kwalitatieve) studie, waarbij deze 2 invalshoeken (vrouwen en Brussel) zouden worden gebruikt.

Dit « Memorandum of Understanding »-verslag is hier beschikbaar (in afwachting van NL vertaling) :
Download de PDF

Organisatie van meerdere hoorzittingen in het kader van de BIJDRAGE van de RGVM aan een van de vijf katernen van het Brusselse rapport “Gekruiste Blikken”

De Raad heeft positief geantwoord op het verzoek van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn om bij te dragen aan een van de vijf katernen, waarin de bijdragen worden gebundeld van (niet-)Brusselse actoren die een expertise of band hebben met de problematiek die wordt bestudeerd in het thematische verslag dat betrekking heeft op de kwetsbare en arme werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Raad heeft hoorzittingen georganiseerd.

De Raad heeft voor deze bijdrage om de expertise van de terrein- en gewestelijke actoren gevraagd alsook om de expertises die zich binnen de Raad bevinden:
Mevr. Christine Mahy, secretaris-generaal van het Réseau Wallon de Lutte Contre la Pauvreté, heeft ons een stand van zaken gegeven over de armoede en kwetsbaarheid van vrouwen;
Mevr. Manuela Varrasso, antidiscriminatiedienst view.brussels, mevrouw Sara Del Molino, arbeidsmarktanaliste, en mevr. Emmanuelle Devuyst, diversiteitsanaliste, hebben ons cijfers over arme werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorgesteld waar we vaak nog geen weet van hadden.
Mevr. Kelly Timperman, beleidsadviseur BRUXEO en lid van de RGVM, heeft de situatie van de zorgsector voorgesteld, een sector waarin heel wat vrouwen zijn tewerkgesteld.
Mevr. Dominique Devos, voorzitster van de socio-economische commissie bij de CFFB, heeft het historische kader van het deeltijds werk geschetst alsook de problematiek van het deeltijds werk die een “springplank” kan vormen naar armoede, en dit vooral voor vrouwen.

Vertaling van lopende documenten

Hoorzitting View.brussels
Download de PDF.

Hoorzitting RGVM– Bruxeo
Download de PDF.

Hoorzitting CFFB
Download de PDF.

Verslag van de impact van COVID-19 op de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in Brussel – 2021

Verslag over De impact COVID-19 op de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen.
Download de PDF.

Samenvatting van het verslag over De impact COVID-19 op de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen: 19 schokkende cijfers, 19 kernaanbevelingen voor Brussel.
Download de PDF.

Executive Summary van de impact COVID-19 op de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen: 19 schokkende cijfers, 19 kernaanbevelingen voor Brussel.
Download de PDF.

Om de uiteenzettingen op ons webinar (met ondertiteling voor Nederlandstaligen) te lezen, te herbekijken of te herbeluisteren. De raad heeft er zijn verslag “De impact van COVID-19 op de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in Brussel” voorgesteld. De ondertiteling voor slechthorenden kwam tot stand dankzij de steun van de Brusselse Raad voor Personen met een Handicap.
Er waren bijna 150 deelnemers aan dit webinar van de Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen. Hassina Semah analyseerde er de Covidimpact op vrouwen. De ministers Nawal Ben Hamou en Bernard Clerfayt luisterden er naar de 19 vaststellingen en de 19 eruit voortvloeiende aanbevelingen, opdat morgen niet erger dan gisteren zou worden. Dank aan alle leden voor hun toegewijde inzet. Brussel kan rekenen op een vastbesloten en waakzame raad. De volledige versie en de samenvatting ervan kan je hier bekijken:
Kijk naar de video.

Verslag van de ochtendvergadering van 11 december 2019

De CEFH heeft het genoegen u het verslag van de ochtendvergadering van 11 december 2019 toe te sturen. De vergadering met de ministers en staatssecretarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van deze nieuwe legislatuur en de foto’s die deze ochtend illustreren. Download de PDF.

Intimidatie in de publieke ruimte in het Brussels Gewest – maart 2018

Middag van de Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Download de PDF.

Impact van genderstereotypen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  – december 2015

De Raad Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen heeft op 16 maart 2016 in het Brussel Parlement de studie “Impact van genderstereotypen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk gewest” gepresenteerd. Download de PDF.