Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

Intimidatie in de publieke ruimte in het Brussels Gewest – maart 2018

Middag van de Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Download de PDF.

Impact van genderstereotypen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  – december 2015

De Raad Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen heeft op 16 maart 2016 in het Brussel Parlement de studie “Impact van genderstereotypen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk gewest” gepresenteerd. Download de PDF.