Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

Europese Raad

www.coe.int

United nations

www.unwomen.org