Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

De gelijkheid tussen vrouwen en mannen moet gewaarborgd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

De oprichting van de Raad is een concreet engagement van het regeerakkoord 2009-2014 in die richting. De doelstellingen zijn om, enerzijds, te waarborgen dat vrouwen en mannen gelijke kansen hebben en gelijk worden behandeld en, anderzijds, alle vormen van discriminatie op grond van geslacht te bestrijden.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 19 juli 2012 op initiatief van de Staatssecretaris voor het Gelijkekansen-beleid, Bruno De Lille, het besluit goedgekeurd tot oprichting van de Raad. Vervolgens werd de samenstelling van de Raad door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedgekeurd op 7 maart 2013.

Besluit_Arrete_CEFH_RGVM_2017.pdf