Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen
05okt '23

In de context van de energie- en watercrisis wilde de Brusselse Raad voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen (RGVM) een beter inzicht krijgen in de impact van deze crisis op de situatie van vrouwen in Brussel, zowel vanuit kwalitatief als kwantitatief oogpunt.

Daarom heeft de RGVM in november 2022 een eerste verkennende studie laten uitvoeren om onder meer een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp en de eerste kwalitatieve en kwantitatieve bevindingen te verzamelen. Deze verkennende studie, het « Memorandum of understanding », werd door een team van de UCL uitgevoerd.

De resultaten van de studie tonen aan dat er heel wat informatie over het thema energiearmoede beschikbaar is, maar heel weinig vanuit een gender- of Brussels perspectief.

De verkennende studie belicht derhalve een aantal thema’s die later het voorwerp zouden kunnen zijn van een meer diepgaande (kwantitatieve en kwalitatieve) studie, waarbij deze 2 invalshoeken (vrouwen en Brussel) zouden worden gebruikt.

Dit « Memorandum of Understanding »-verslag is hier beschikbaar (in afwachting van NL vertaling) :
Download de PDF