Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen
10mei '16

De Raad Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen heeft op 16 maart 2016 in het Brussel Parlement de studie “Impact van genderstereotypen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk gewest” gepresenteerd.