Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen
03nov '16

19 december  2016 – De Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen ontmoet in het Halfrond van het Brussels Parlement de gemeentelijke Brusselse actoren om  goede praktijken in het lokaal beleid inzake de thematiek Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen uit te wisselen.

Deelname is gratis. Inschrijving is verplicht per mail goforequality@sprb.irisnet.be  voor 10 december 2016.

Lees meer