Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen
25jun '15

De Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen werd ontvangen door de Commissie voor Gelijke Kansen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement op 18 juin 2015.