Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

Over welke bevoegdheden kan de Raad adviezen of aanbevelingen verstrekken?

De bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

De bevoegdheden van de Gemeenschapscommissies op het Brussels Hoofdstedelijk grondgebied:

  • cultuur
  • onderwijs
  • sport
  • bijstand aan personen

Het Brussels Gewest als hoofdstad

Omdat Brussel zowel de hoofdstad van België als de zetel van de Europese Instellingen is, werkt het Brussels Gewest samen met de Federale Overheid voor initiatieven in de volgende sectoren:

De Brusselse Agglomeratie en provinciale bevoegdheden:

Bij het splitsen van de provincie Brabant, heeft het Brussels Gewest de provinciale bevoegdheden overgenomen voor zijn grondgebied:

  • samenstelling van jurylijsten voor assisen
  • toelating gewestelijke tombola’s en controle op giften en legaten aan het Rode Kruis enz.

Klik hier voor meer info over de staatshervorming