Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen
De Brusselse Raad Voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen stelt de studie “De weerslag van stereotypering van beroepen op de arbeidsmarkt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor op woensdag 16 maart 2016 van 13u30 u tot 16u30 in het Brussels Parlement, Polyvalente zaal (Lombardstraat 69 1000 Brussel).