Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen
25jun '15

De Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen keurt op 15 juni 2015 een INITIATIEFADVIES met Aanbevelingen bij de Oriëntatienota’s van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 2014-2019 goed.

Zie rubriek Adviezen.