Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen
25jun '15

Het besluit tot uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is sinds zijn publicatie in het Staatsblad van 24 februari 2015 een belangrijk beleidsinstrument om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bewerkstelligen.

Dit uitvoeringsbesluit van 24 april 2014 legt verplicht de auteurs van reglementaire initiatieven voortaan de impact van hun maatregelen via de gendertoets af te toetsen aan de situatie van vrouwen en mannen.