Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

Impact van genderstereotypen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  – december 2015

De Raad Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen heeft op 16 maart 2016 in het Brussel Parlement de studie “Impact van genderstereotypen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk gewest” gepresenteerd.