Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen
19jul'12

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering keurt de oprichting van de Raad goed.